Topkapı Sarayı, Osmanlı padişahlarının nice sırlarına, haremin tutkularına, İstanbul’un değişen yazgısına tanıklık etmiş olağanüstü bir miras. Sarayın her yanı yeşil alan ve bahçelerle çevrili. Tarihi yapı tabiatla bütünleşmiş ve surların...