Güncel Haberler

Kamu Çalışanlarının İzin İptalleri Hakkında

15 Temmuz 2016 günü Türk Demokrasisine yönelik hain saldırı hepimizi derinden üzmüş, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve siyasi partilerimiz olmak üzere tüm halkımızın dik duruşu ile önemli bir badire atlatılmıştır.

YURTDIŞI ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Devletimiz tarafından alınan önlemler neticesinde tüm kurumlar yeniden işler hale getirilmiştir. Bu noktada öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki, yurtdışı çıkışlar yasaklanmamıştır ve çıkışlar belirli belgelerin sunulması halinde gerçekleştirilebilmektedir. Yurtdışına çıkacak vatandaşlarımız, uygulanan yurtdışı çıkış prosedürüne ilişkin bilgiyi Ek-1 dosyasından inceleyebilirler.

İZNİ İPTAL OLAN KAMU PERSONELİNİN İPTAL PROSEDÜRLERİ

Kamu personelinin yıllık izinlerinin Başbakanlığın 18.7.2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelge’si ile kaldırıldığı kamoyunun mâlumudur.

Söz konusu Genelge nedeniyle yıllık izni iptal olan kamu personelinin, öncelikle tatillerini satın aldıkları Birliğimiz üyesi seyahat acentalarına yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Tüketicilerin, iptal ve iade işlemleri esnasında, kamu personeli olduklarını belgeleyen evrakları hizmeti satın aldıkları seyahat acentasına iletmeleri büyük önem taşımaktadır.

İptal ve iade sürecinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a bağlı olarak hazırlanan “Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği”nin Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16. Maddesi esas alınacaktır. Bu kapsamda tüketicinin paket turun başlamasınaotuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde,

  • Ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar
  • Tatilin satın alındığı acenta tarafından üçüncü kişilere (otel, havayolu, ulaşım vb. tedarikçilere) ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller

kesilerek geri kalan bedel tüketicilere iade edilecektir.

Ayrıca, paket turun başlamasından en az otuz gün önce fesih bildirimlerinde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

KAMU PERSONELİNİN TATİL TARİHİ DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Genelge kapsamında yıllık izinleri kaldırılan kamu personeli üye acentalarımızdan satın almış olduğu tatili daha ileri bir tarihte kullanmak ister ise; acenta ile mutabık kaldığına ilişkin kabul beyanı geçerli olacaktır. Tüketicinin bu hakkı acenta nezdinde saklı kalacaktır. Bununla birlikte; acentanın tüketicinin ileri tarihte kullanacağı tatil için fark talep etme hakkı bulunmaktadır.

Diğer yandan, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 14. maddesinin cevaz verdiği ölçüde, kamu personellerinin paket turlarını iptal etmesi üzerine, kamu personelinin katılacağı paket turu oluşturan tüketici sayısının azalması sebebiyle, seyahat acentasının tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği durum olan 15-16 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen olaylar ile OHAL ilanı nedeniyle paket turların diğer paket turlar ile birleştirilmesi imkanı bulunmaktadır.

SADECE KONAKLAMA VEYA UÇAK BİLETİ SATIN ALAN KAMU PERSONELİ

Üyemiz seyahat acentaları üzerinden sadece otel veya uçak bileti satın alan kamu personeline ücret iadesi, ancak otel veya havayolu şirketinin acentaya iade yapması halinde gerçekleştirilebilecektir. TÜRSAB olarak otel ve havayolu şirketlerinin kolaylık göstermesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye Otelciler Federasyonu nezdinde girişimde bulunulmuş ve EK-2’deki yanıtlar doğrultusunda iadelerin yapılması sağlanmaktadır.

Tüm kamu çalışanlarımıza saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ